הקלות במס לשכירים

ביום 13.03.2014 פרסמה רשות המסים בישראל עלון מעודכן המרכז את הטבות המס להן זכאים
שכירים עם ניכוי המס מהמשכורת במשך השנה:

עבודה בחלק מהשנה
תיאום של ניכויי מס משכר
עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד
אשה עובדת
משפחה חד-הורית
תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח
חיילים משוחררים
עולה חדש ותושב חוזר ותיק
פטור ממס לעיוור ולנכה
זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
זיכוי בגין ילד נטול יכולת
ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל
פיצויי פרישה
תרומות
בקשה להחזר מס

כאמור בעלון, את חלק מן ההקלות במס ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד וחלק ניתן לקבל
באמצעות פנייה לפקיד השומה באזור המגורים.