חישוב שכר ושעות נוספות

א. בשבוע עבודה של 5 ימים בשבוע העובד מחוייב לעבוד 8.6 שעות ביום.

ב. לעובד שבאותו שבוע יש משמרת ביום שישי/שבת, אותו שבוע הופך לשבוע עבודה של 6 ימים, והעובד מחוייב לעבוד 8 שעות בימים א' עד ה' ועוד 3 שעות ביום שישי.

כל השעות מעבר לאמור בסעיף א' ו-ב' – הינם שעות נוספות.

ג. שעות נוספות מחושבות יומית – כלומר שעות מעל 8.6 שעות או מעל 8 שעות בהתאם לאורך שבוע העבודה.

ד. שעות נוספות בכל יום הינם לפי שעתיים ראשונות לפי 125% ומעבר לכך לפי 150%.

ה. ישנה מגבלה להעסקת עובדים בשעות נוספות כך שסה"כ שעות העבודה באותו יום לא יעלו על 12 שעות ובנוסף בחישוב שבועי המגבלה היא של 15 שעות נוספות בשבוע עבודה של 5 ימים ושל 12 שעות בשבוע עבודה של 6 ימים.

ו. כאשר עובד מקבל שכר גלובאלי ונעדר חלק מהשעות ביום מסויים יש להוריד את שעות העדרות מהשכר של העובד (כולל גם קיטון בהפרשות הסוציאליות).

עובד בשכר שעתי – השכר שלו מחושב לפי ש"ע בפועל.

ז. שעות נוספות יש לשלם בנפרד לפי תעריף של 125% ו/או 150%.

ח. תשלום שעות בשבתות חגים ומוצאי שבת וחג:

בעד שעות עבודה רגילות בשעות המנוחה השבועית – השכר יהיה בשיעור של 150% משכר ש"ע רגילה.
בעד 2 ש"ע נוספות הראשונות בשעות המנוחה השבועית - השכר יהיה בשיעור של 175% משכר ש"ע רגילה.
בעד ש"ע נוספות מעבר ל-2 ש"ענ הראשונות בשעות המנוחה השבועיות- השכר יהיה בשיעור של 200% משכר ש"ע רגילה.
בעד ש"ע בשעות שאינן שעות מנוחה שבועיות (החל מהשעה 19:00 במוצ"ש) - השכר יהיה בשיעור של 150% משכר ש"ע רגילה.