הטבות מס עבור ילדים


החל מ- 1.1.12, נכנסו לתוקפן הקלות במס עליהן החליטה ממשלת ישראל. ההטבות הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים, כבר מגדילות את ההכנסה ומסייעות להקל בהוצאות גידול הילדים.
ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים, באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 215 ש''ח לחודש (נכון לינואר 2012)
א. נקודות זיכוי בגין פעוט
לראשונה, מוענקות נקודות זיכוי, גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס.
נקודות הזיכוי ניתנות לכל האבות לילדים (למעט אלה הזכאים לנקודות זיכוי בשל העובדה שהם חיים בנפרד והילדים בחזקתם שאז תהיה זכאית האם) וכן לכל הורה שבן זוגו נפטר או שילדו רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

נקודות הזיכוי יינתנו באופן הבא:
נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.
שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

ב. נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5

בנוסף, החל מה-1.1.2012 גם אמהות נהנות מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (זאת, מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן הן זכאיות בגין כל ילד).

מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/ אישה) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו.
את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד וכן גם באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.

הגדרות
יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו היגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה
הורה יחיד: שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס
יילוד: ילד בשנת הלידה.
בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 18.