שירות תשלומים לרשויות בחיוב חשבון


שוב שכחתם להזמין פנקס שיקים מהבנק?;
נסעתם לחו"ל ולא העברתם לנו שיקים חתומים מראש?;
לא היה לכם זמן להגיע למשרדנו לפני ה- 14 לחודש?

אנו מזכירים לכם כי לכל הטרטור הזה ישנו פתרון פשוט- הצטרפות לפרוייקט התשלומים של מערכות רשות המיסים.

באמצעותנו, ניתן לשדר דוחות תקופתיים ישירות למחשבי רשות המיסים וזאת תוך דחיית מועד התשלומים לאחר ה-15 לחודש ללא חיוב ריבית, הפרשי הצמדה או קנס.

גביית התשלומים מבוצעת מחשבון הלקוח עפ"י הרשאה לחיוב חשבון, המשמשת לעניין זה בלבד.

רשות המיסים מתחייבת לחייב את חשבון הנישום בבנק אך ורק עפ"י הדיווחים שהוזנו על-ידנו, אין באפשרות רשות המיסים לחייב חשבונות בנק שלא לפי הוראת מחשב שלנו (שלא כמו הוראות קבע של חברות אחרות בשוק כמו כבלים, או חברות סלולריות).

ההסדר מתבצע באמצעותנו, ובהתאמה לייצוג שלכם על ידנו אצל שלטונות המס.

זמני הדחייה של תשלומים (חיוב בבנק) :

דחיית תשלומי המע"מ ב- 4 ימים.
דחיית תשלומי המקדמות ב 15 ימים – לסוף החודש.
דחיית תשלומי ניכויים ב 8 ימים .
קבלת החזרי המע"מ עד 8 ימי עבודה מיום הגשת בקשת ההחזר.
דחיית תשלומי ביטוח לאומי בשבוע ימים עד לתקרה מסוימת.
כל האמור, מתייחס ליום חיוב סכום התשלום בפועל בבנק אך אינו משנה את יום הדיווח למחשבי רשות המיסים, שחייב להעשות עד ה-15 לכל חודש.

יתרונות ההסדר:

חיסכון כספי: דחיית מועדי התשלום מעניקה חסכון בעלויות הריבית הבנקאית ומקלה על תזרים המזומנים, בעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים.
שליטה מרבית: הזנת התשלומים נעשית ישירות לשע"מ תוך פיקוח ומעקב צמוד אחר קליטתם ומצב החשבון בכללותו. ניתנת אפשרות לביטול הזנת התשלום כל עוד לא הועבר לגביה בבנק.
תשלומים נוספים: ניתן גם לשלם את יתר סוגי התשלום במערכת המס (כגון: תשלום ניכוי במקור מדיבידנד, מס רווחי הון ושומות מס), במקרה זה ללא הטבה.
עדכונים קבועים: ניתן לקבל דיווח וסקירה מעמיקה ושוטפת שמתבססת על פלטי שאילתות שע"מ, וכתוצאה ממנה תופנה תשומת ליבו של המיוצג לחיובים מיותרים (כגון קנסות או הפרשי הצמדה) ונקיטת פעולות לפי בקשתכם להסדרתם.

אתראה מוקדמת: באמצעותנו אתם מקבלים אתראה על קנסות וחיובים זמן רב לפני שאתם מקבלים את ההודעות מן הרשויות. אתראה מוקדמת מאפשרת טיפול מהיר וחלק יותר לקבלת החזרים או לביטולם של הקנסות.
אין צורך בהשארת פנקסי שיקים חתומים אצלנו, אין צורך לשלוח פנקסים או שיקים בתחילת כל חודש לצורך תשלום בבנק הדואר.
יתרון נוסף:בדוחות החזר, שסכומם מעל 15,342 ש"ח, אין צורך להגיע לתחנת מע"מ ולהציג מסמכים.
על מנת לצרפכם לשירות זה - מצ"ב הטפסים (טפסי הוראות קבע) למילוי על ידכם וע"י סניף הבנק שלכם, יש להחזירו אלינו חתום בחתימות מקוריות-שלכם ושל הבנק לצורך הגשתו לרשות המיסים.

כיצד ניתן להצטרף להסדר זה?

עליכם לחתום על כתב הרשאה לחיוב חשבון הבנק בסניף בו‎ מתנהל חשבון הבנק ממנו אתם מבקשים לשלם את תשלומי הרשויות.

ההוראה ניתנת לביטול על ידכם בכל עת.

‎כאמור, ההרשאה תשמש אך ורק לגביית התשלומים הנובעים מהדוחות‎ התקופתיים ולא לצורך גביית חובות אחרים.

‎תשלומי המסים יועברו או יגבו מחשבון זה בהתאם לדוח להחזר ודוח לתשלום כפי שהועבר על ידינו בלבד ולאחר הודעה מאיתנו אליכם על גובה הסכומים.

את הטפסים הדרושים יש למלאם כלהלן:

‎חלק 1- פרטי זיהוי המייצג ופרטי המיוצג, חלק זה ממולא על ידינו ויחתם על ידכם.

‎חלק 2- בעל החשבון ימלא ויחתום על בקשתו מהבנק להוראה לחיוב החשבון.

חלק 3 – עליכם להחתים את הבנק/סניף בו מתנהל מתנהל חשבון הבנק ממנו אתם מבקשים

לשלם ויוחזר אלינו כשהוא חתום מקורית בלבד על ידי פקיד הבנק ובצרוף חותמת

הסניף, על מנת שנעבירו לנציבות מס הכנסה, מח' לשע"מ לצורך רישום במרשם.

חלק 4 – הוראת קבע לתשלומים בביטוח לאומי.

רק לאחר שחלקים 3 ו-4 יקלטו במרשם המייצגים בשע"מ ובביטוח לאומי ניתן יהיה להעביר תשלומים באמצעות נוהל זה.