הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תחום העוסק ברישום ותיעוד פעולות חשבונאיות בחיי היום יום של העסק.

הנהלת החשבונות בעסק הינו כלי חובה מכוח חוקים שונים לרבות חוק החברות, חוקי מס וכו'.

כמו כן, פקודת מס הכנסה קובעת כי כל עסק חייב לנהל את הנהלת חשבונותיו בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות. הוראות אלו מפרטים אלו ספרי הנהלת חשבונות נדרש העסק לנהל בהתאם לסוג והיקף פעילותו.

ישנן 2 שיטות להנהלת חשבונות:

1. שיטת הנהלת חשבונות חד צידית מתאימה לעסקים קטנים בעלי מחזורים נמוכים, לפיה נרשמים בספרי העסק פעולות כגון הכנסות והוצאות של העסק בתקופה החשבונאית.
התוצר הסופי מניהול הנהלת חשבונות חד צידית, היא "דוח רווח והפסד" אשר מסכם את פעילות העסק בתקופת הדוח.

2. שיטת הנהלת חשבונות כפולה מתאימה לעסקים בעלי נפח פעילות גדל יותר, לפיה נרשמות כל הפעילויות החשבונאיות של העסק בתקופת הדוח לרבות לקוחות, חייבים, ספקים, זכאים הכנסות הוצאות ועוד.
היות וכל הפעילויות החשבונאיות של העסק נרשמות בספרים, ניתן להבין טוב יותר את פעילות העסק באופן מעמיק יותר באמצעות ניתוח הנכסים, ההתחייבויות ותוצאות הפעילות העסקית בתקופת הדוח.

אין ספק שניהול ספרי העסק בשיטת הנהלת החשבונות הכפולה עדיפה היות וניתן ביטוי לכל פעולות העסק, אך מנגד הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה עשויה להיות יקרה יותר.
כמו כן, לעתים שיטת ניהול הספרים נקבעת בהתאם לצורת ההתאגדות או היקף פעילותו של העסק בכפוף חוקים שונים הקובעים את אופי ניהול ספרי העסק כמו- חוק החברות, חוק עמותות, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ועוד.

משרדנו מספק שרותי הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית לחברות ולעצמאיים הכולל רישום שוטף של כל המסמכים, התאמות שוטפות (בנקים, חו"ז, שכר וכו') ודיווחים שוטפים לרשויות המס.

כמו כן מופקים דוחות ביניים על פי צרכי הלקוח וכל זאת בפיקוח רואי החשבון בצורה מקצועית ויעילה.