אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים

אישור ניהול ניכוי מס במקור הוא מסמך שמונפק על יד מס הכנסה ומגדיר את שיעור המס שיש לנכות מתשלום בעד עסקה.

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים מאפשר ללקוח לבצע תשלום על פי דין לספק ולנכות את שיעור המס מגובה התשלום על פי דין ולבצע את העסקה על פי הנחיות מס הכנסה .

לפני תשלום לספק שימו לב כי מס הכנסה מנחה את המשלם להנפיק בעצמו את האישורים מאתר מס הכנסה ולא להסתמך על אישור שהונפק על ידי הספק ומקבל התשלום.

על מנת להחיש את זרם התשלומים במשק מאפשר אתר מס הכנסה להדפיס את אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים מאתר מס הכנסה .

הדפסת אישור ניכוי מס במקור באמצעות אתר מס הכנסה אורכת זמן קצר ואיננה כרוכה בתשלום.

לשימושכם, מדריך מצולם המסביר את שלבי הפעולה שיש לבצע על מנת לקבל את האישורים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם.