רפואה עסקית

לעסוק ברפואה ולהתנהל עסקית

המשרד מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון וליווי פיננסי לרופאים, התמחות הנותנת מענה לסוגיות חשבונאית,מיסויות,עסקיות ופיננסיות העולות בכל שלבי הקריירה המקצועית של הרופא.

במשך יותר מעשור אנו מתמחים בעולם הצרכים הפיננסיים של הרופאים.

היכרות עמוקה עם מגוון הרופאים - ממתמחים ועד בכירים, מאפשרת לנו להעניק לרופא את המעטפת השלמה לתכנון עתיד העסק תוך מתן תשומת לב לצרכים המיוחדים של הרופאים בעולם המיסוי והפיננסי, החל מהצעד הראשון בתום שלב ההתמחות.

במהלך הרצאות אשר אנו מקיימים בפני קשת רחבה של רופאים בבתי החולים, למדנו להבין כי לאורך כל שנות לימוד מקצוע הרפואה נעדרת הכשרה בדבר ידע וכלים עסקיים ופיננסיים.

היעדר הכשרה כאמור בולט לאור העובדה כי החלון הפיננסי העומד לרשות הרופא מתחיל בגיל מאוחר יחסית.

מתוך עיסוקנו הרב עם אוכלוסיית הרופאים למדנו עובדה חשובה - זמן הוא משאב יקר אותו נדרש הרופא לחלק בין רפואה ציבורית,קהילתית ופרטית לפיכך יוצר המשרד כתובת פיננסית אחת לצרכי לקוחותיו הרופאים, כתובת יוזמת ומקצועית המסייעת

לרופא להשקיע את מירב זמנו בקריירה המקצועית תוך הקניית כלים להתייעלות וחסכון, בקרה ושליטה בפעילות העסקית.

אנחנו מלווים את הרופאים החל משלהי ההתמחות,עובר דרך יציאה לתוכנית פילושיפ בחו"ל ובהמשך הדרך בהשתלבות במערך הרפואה הקהילתית והרפואה הפרטית.

שירותי המשרד כוללים:

שירותי ראיית חשבון

שירותי ייעוץ מס

ליווי פיננסי הכולל:

סקר פיננסי

סימולטור פיננסי ייחודי לאוכלוסיית הרופאים

ליווי בהתקשרות עסקית עם הרפואה הקהילתית

ליווי בהתקשרות עסקית עם הרפואה הפרטית (ססיות,בלוקים,הסכמי מנתח עם חברות הביטוח)

ליווי בגיוס מימון בנקאי מיטבי, פרטי ו/או עסקי לרכישת ציוד רפואי,משכנתא והשקעות ריאליות

בדיקות כדאיות כלכלית ומיסויית באשר למעמד התאגדות מול רשויות המס

מיצוי הטבות מס

חסכון עלויות בכל הקשור לביטוחים וחסכון פנסיוני - נושאים אשר אצל מרבית הרופאים אינם מקבלים התייחסות כלכלית ראויה.

ליווי בניהול תקציב הקליניקה

ליווי עסקי לקבוצות רופאים

הוצאת אישורי הקלות מס מיוחדים לרופאים בתחום התיירות מרפא

ליווי עסקי מלא לרופאים היוצאים ו/או חוזרים מתוכנית פילושיפ.