תחומי עיסוק

שירותי משרדנו כוללים:

∞ בקורת חשבונות והכנת דוחות כספיים.

∞ בקורת פנימית.

∞ בניית תקציבים ויעדים כספיים.

∞ שרותים חשבונאים נלווים.

∞ ניהול תזרים מזומנים.

∞ ייצוג מקצועי מול הבנקים.

∞ ליווי מול רשויות המס – הן במתן ייעוץ ללקוח והן בליווי הלקוח במפגש עם רשויות המס ורשויות אחרות.

∞ תכנון מס

המשרד עוסק בביקורת חשבונות משנת 1985. שירותי הביקורת ניתנים לחברות מסחריות, חברות תעשייתיות, חברות קבלניות ונדל"ן, מוסדות ציבור, חברות ניהול, מלכ"רים ואגודות וחברות בנות של חברות ציבוריות.

שירותי הביקורת כוללים הכנת דוחות כספיים שנתיים ודוחות תקופתיים (בחברות בהן הדבר נדרש), ייעוץ מס וייצוג הלקוחות מול שלטונות המס. עוד כוללים שירותי המשרד ביקורת פנימית בחברות ציבוריות וגופים עירוניים.

תיק העבודות של המשרד כולל, בנוסף, עבודה מול כונסי נכסים ומפרקים מטעם ביהמ"ש, הכנת תכניות עסקיות וביקורת פנימית במספר רב של חברות וגופים - ניסיון המקנה למשרד יכולת ניתוח והשוואה, לצד יעילות בביצוע המטלות,
ליווי מקצועי במו"מ, הערכת שווי, ייעוץ בנושא השקעות נדל"ן, ביקורת חקירתית וחוו"ד מומחה.

לעצמאים מציע משרדנו מערך שירותים מקיף ומלא הנותן מענה מיטבי לכל צרכיהם העסקיים.

בנוסף, מטפל המשרד גם בתחומים עסקיים שונים, מתן חוות דעת כלכליות והכנת תכניות עסקיות לחברות ויחידים ושירותי ביקורת פנימית, כמבקר הממונה על ידי ועדת הביקורת של הגוף המבוקר.