עוסק פטור

מי לא יכול להיות עוסק פטור?
1. עסקים ובעלי מקצוע שחובה עליהם להירשם כעוסק מורשה:
• בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

• נותנים שירותי מופע אומנותי לרבות הנחייה במופע, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

• בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בית ספר וגן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.
2. מי שמחזור עסקאות שלו עולה על 100,000 ש"ח נכון לשנת 2015
מחזור מקסימלי לעוסק פטור ממס ערך מוסף בישראל
שנה תקרה
בש"ח
2005 64,002
2006 65,721
2007 65,721
2008 67,555
2009 70,605
2010 73,300
2011 74,972
2012 76,884
2013 77,993
2014 79,482
2015 100,000
מה חובות של עוסק פטור?
1. חייב בפתיחת תיק במע"מ, במס הכנסה ושינוי סטטוס בביטוח לאומי.
2. בקבלת תקבול העוסק פטור חייב להפיק קבלה למשלם, ויכול להפיק קבלה בלבד. פינקסי קבלות (ניתן לקנות בבית דפוס מקומי).
3. כמו על כל עסק חלה חובה על העוסק פטור לנהל ספרי חשבונות. הנהלת חשבונות ניתן לערוך בספר תקבולים ותשלומים או לחילופין בתוכנה רשומה.
4. העוסק פטור לא יכול לקזז מע"מ בגין תשלומים, רכישות והוצאות של העסק. אבל סכום מע"מ שלא קוזז מתוסף לסכום ההוצאות, הם יוכרו כהוצאות לצורכי מס הכנסה וביטוח לאומי.
5. בחלק מהמקרים עוסק פטור חייב גם בדיווח ותשלום שוטף למס הכנסה וביטוח לאומי.
6. פעם בשנה העוסק פטור חייב בדיווח למע"מ על מחזור העסקאות שלו באותה שנת מס.
7. כמו כול עסק פעם בשנה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
8. בנוסף פעם בכמה שנים חייב בהגשת הצהרת הון למס הכנסה.

מה חסרונות של העוסק פטור?
1. יעד של העוסק פטור מהתחלה מוגדר לא כעסק אלא כעבודה. מאחר וקיימת מגבלה, הדבר גורם להשפיע בצורה פסיכולוגית על ההתפתחות העסקית עתידית. אשר יכולים להשאיר עסק קטן ככזה להרבה זמן.
2. תדמית של העוסק פטור הוא תדמית של עסק קטן. קיימים ארגונים שלא עובדים עם העוסקים פטורים, שלא תמיד בצדק.
3. במידה ומחזור העסקאות בשנה מסויימת עולה על תקרה, העוסק פטור חייב לשלם מע"מ על חלק החייב. עוסקים בדרך כלל מודעים לאחר ביצוע עסקאות, כאשר המע"מ לא נגבה מלקוחותיהם. כדאי לדעת שאפשרי לקזז מע"מ תשומות באותם מידה מהחריגה מהמחזור הפטור.
מה יתרונות של העוסק פטור?
1. עוסק פטור יכול לתמחר שירותים שלו במחיר נמוך יותר מעוסק מורשה, לאחר והוא פטור ממע"מ. העובדה זאת הופכת את הלקוחות שלו להיות פטורים ממע"מ גם כן. הדבר מתאים ללקוחות פרטיים בלבד.
2. רווחיות של העוסק פטור קטנה יותר מסיבה שהוא לא מקזז מע"מ בגין תשלומים, הוצאות ורכישות ציוד. סכום המע"מ מתוסף לסכום ההוצאות ומקטין את הרווח, יחד עם זאת מקטין הכנסה חייבת למס וביטוח לאומי.
3. אין דיווחים סדירים למע"מ, הדיווח הוא פעם בשנה.