על המשרד

משרדנו עוסק בשירותי ראיית חשבון הכוללים, בין היתר, ביקורת דוחות כספיים, דוחות לצורכי מס, עריכת מאזנים, ביקורת פנימית , ייעוץ פיננסי וכלכלי, הקמה חברה, נאמנויות, הערכות שווי, ניהול בוררויות, בדיקת נאותות תכנוני מס, גילוי מרצון, ייצוג בפני רשויות המס (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ) והשגת הסדרי מס (רולינג).

הקו המנחה אותנו הוא כי הצלחת הלקוח ושגשוג עסקיו היא הצלחתנו.

צוות משרדנו מתאפיין בראייה לטווח ארוך אשר מביאה בחשבון את מכלול צרכי הלקוח בעת מתן השירות הרלוונטי עבורו בתחום ראיית החשבון ובתחומים המשיקים.
הליווי המקיף הנלווה לשירותי הביקורת מבטיח ללקוחותינו כי הם מקבלים שירותי ראיית חשבון איכותיים המבטיחים עמידה בדרישות החוק והתנהלות תקינה מול הרשויות, אשר יאפשרו לו את פיתוח עסקיו בראש שקט.
צוות העובדים מועסק על פי תכנית עבודה שנתית, בנושאים השונים, ומבטיח ללקוחות רציפות בטיפול גם בימים בהם נעדר מי מהעובדים עקב חופשה, מחלה, או מילואים.

מייסד המשרד-מר שם-טוב חגואל, פועל בפרקטיקה עצמאית משנת 1985.
שמי חגואל הינו רואה חשבון מוסמך וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. כמו כן, הוא מבקר פנימי מוסמך (C.I.A.) מטעם לשכת המבקרים האמריקאית (I.I.A). – בעל וותק של 25 שנים.

ארז כהן, רו"ח
מנהל מחלקת "רפואה עסקית"

בעל וותק של 17 שנים בראיית חשבון ,בוגר רשות המיסים.

במשך 12 שנים כיהן כסמנכ"ל הכספים של קבוצת מדנס המלווה את אוכלוסיית הרופאים בישראל.
ניסיון רב בתכנון ופיתוח עסקי וליווי פיננסי אישי עם התמחות ספציפית לענף הרפואה לסוגיה.

שמי חגואל, רו"ח

בראש המשרד עומד רו"ח שמי חגואל (C.P.A. Isr.) שהוא גם מבקר פנימי מוסמך (C.I.A.) מטעם לשכת המבקרים האמריקאית (I.I.A). - בעל וותק של 25 שנים.

רו"ח שמי חגואל משמש כרואה החשבון של חברות פרטיות וחברות בנות של חברות ציבוריות, קבלנים, תעשיה, מסחר ושרותים, אגודות שיתופיות, מלכ"רים ולקוחות פרטיים - והוא בעל ניסיון בכל הקשור לביקורת והכנת דוחות כספיים של עמותות, לרבות עמותות ספורט.

כמו כן משמש רו"ח שמי חגואל כמבקר הפנימי של מספר חברות ציבוריות וכן לרשויות מקומיות במיקור חוץ.

"המקצועיות שלנו הרווח העסקי שלך"